Valódi pénzkeresés otthonodból! Keress pénzt, miközben megtanulod, hogyan keress pénzt!
Informatikai támogatás pedagógusok és diákok számára, hogy az KT betöltse szerepét
Informatikai támogatás pedagógusok és diákok számára, hogy az KT betöltse szerepét

Informatikai támogatás pedagógusok és diákok számára, hogy az KT betöltse szerepét

Informatikai támogatás pedagógusok számára, mert nem mindenki szeretne „kocka” lenni. Információs és kommunikációs technológiák alkalmazásainak bevezetésének köszönhető , hogy a pedagógus oktatási környezete számottevően jobb lett, a tantárgyak, szabadidős tevékenységek kínálata gazdagodott, a külső és belső kommunikáció jelentősen javul.

Informatikai támogatás pedagógusok és diákok számára,  számítógéppel segített tanítás és tanulás kultúrájával alapvetően megváltoztatja a digitális pedagógiában jártas tanárok munkáját, nem beszélve a diákokat is.

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy a pedagógusok maguktól, szabad idejükben készek és képesek elsajátítani a számítógépek iskolai felhasználásának módszereit, s így egyik napról a másikra innovátorrá válni. Nagyon sok módszertani és technikai segítség szükséges ahhoz, hogy az IKT betöltse szerepét, és valóban az oktatás katalizátora legyen.

Feleségem pedagógus is egyben. Talán a legközelebb láthatok bele abba ténybe, hogy aki nem szereti az informatikát, az ezek után sem fogja. De alkalmaznia kell, mert belesodorja az élet.

De nem kell informatikussá válni egy pedagógusnak, hogy IKT, azaz információs és kommunikációs technológiát használjon

Ezért is segítek-e szolgáltatásommal informatikai támogatás pedagógusok számára témában. IKT, azaz információs és kommunikációs technológia. Ha az oktatással kapcsolatban találkozunk ezzel a szóval, sokszor nem is gondolunk másra, mint a számítógépekre és az interaktív táblákra (ami sok helyen a padláson nyugszik).

Ehhez képest az IKT sokkal szélesebb értelemben használatos, azaz magába foglal minden féle digitális megoldást.

Pedagógiai innováció beindítása, Informatikai támogatás pedagógusok és diákok számára.

Tantervek változnak, a tananyag átszerveződik. Egyre több távoktatási módszerek kerülnek bevezetésre a közoktatásba: középfokú intézményekben egyes tantárgyakhoz a világhálón elérhető tananyagok fejlesztése, távkonzultációt biztosítanak. Új pedagógiai módszerek alkalmazása: a konstruktív pedagógia széles körű bevezetése a tanárképzésben.

Az iskolavezetés és -szervezés átalakítása:

az oktatási kormányzat az e-management módszereit írja elő az iskoláknak: statisztikai adatokat, taneszközrendeléseket digitálisan kér és így is hirdet meg, kiváló oktatási portálokat biztosít.

Magyarországon a legtöbb iskolában az innovatív oktatáshoz szükséges minimumnál kisebb eszközpark áll rendelkezésre. A legtöbb iskolában a gépek elszigetelten, egy számítástechnikai tanterembe zárva szolgálják az informatikaoktatást, a többi szaktanár számára lényegében hozzáférhetetlenek 😟. Az ilyen elrendezés – a jelentős kezdeti érdeklődés ellenére – azt okozza, hogy az új oktatási kultúra nem terjed el.

Az IKT esetében ugyanis el kell érni a minimumot – a számítástechnikai szakterem mellett további, osztálytermekbe vihető gépeket – ahhoz, hogy a pedagógiai innováció egyáltalán beinduljon. Ezen jómagam nem sokat tudok változtatni, de informatikai tudásommal tudom segíteni a pedagógusokat, hogy ez a hiányosság ne érvényesüljön.

 

Az informatikai kultúra elterjedésével a különböző szociális hátterű gyerekek közötti iskolai teljesítménykülönbség csökkentése a célom.

 

Az igazi szakadék nem a géptulajdonosok és a gép nélküliek, hanem az iskolában hatékonyan és kevésbé jól oktatottak között húzódik. Ennek oka, hogy az otthoni használat strukturálatlan, segítség nélküli, ezért oktatási értéke csekély.

 

A legtöbb iskolában tanárok és informatikusok partnersége lenne szükséges ahhoz, hogy a hazai közoktatás hatalmas digitális taneszközigényét megfelelő módon kielégítsük.

Tehát azt mondhatjuk, hogy az információs és kommunikációs kultúra elsajátításában élen járó iskolákban a pedagógusok készek és képzettek arra, hogy elbírálják, adaptálják vagy saját fejlesztésekkel (részben) kiváltsák az oktatási szoftvereket.

A számítástechnikai felszereltség és felkészültség tekintetében átlagos iskolák pedagógusait erre fel kell készíteni, értékelő rendszerrel segíteni, tájékoztatni s közreműködésükkel támogatni egy új fejlesztői kultúra kialakítását. Az informatikai támogatást pedagógusok számára nagyon fontosnak tartom.

Nem csak az iskolának, hanem a pedagógusnak is felkészültnek kell lenni az újításokra, hogy megfelelően használja az IKT eszközöket az oktatásban.

Összességében a 21. században a technika fejlődése mindenre kihatott. Az oktatás területén létrejött változások, fejlesztések nagyon jó hatást gyakorolnak a diákokra, pedagógusokra, ösztönzik őket önmaguk fejlesztésére, képzésére, s hogy mindig van mit tanulni.

Az IKT egy olyan gyűjtőfogalom, amely minden kommunikációs eszközt magában foglal, ideértve a rádiót, a televíziót, a mobiltelefonokat, a számítógépes és hálózati hardvert, a műholdas rendszereket és így tovább, valamint a különféle szolgáltatásokat és eszközöket, például a videokonferenciát és a távoktatást.

Az IKT magában foglalja az analóg technológiát is, mint például a papíralapú kommunikációt, és minden olyan módot, amely a kommunikációt továbbítja.

Kiegészítve az IT támogatás. Megoldás a géped problémáira távsegítséggel szolgáltatásomat:

 

Valódi pénzkeresés otthonodból! Keress pénzt, miközben megtanulod, hogyan keress pénzt!